Login

Perkataan

Picturer Interest Career Survey

 

 

ARAHAN:

Anda kini berada di bahagian menjawab soalan berbentuk perkataan. Setiap 36 soalan di lengkapkan dengan 3 pilihan jawapan. Anda di minta memilih salah 1 pilihan kerjaya yang menarik minat anda.

Tidak ada jawapan BETUL atau SALAH, dan anda diminta menjawab kesemua 36 soalan tersebut.

print
top

© 2018 e-Jejak. Qira Webs All rights Reserved.